Allen Wang

Co-Founder & CEO, BabyTree

 

Andrew Mok

Founder & CEO, Red Pagoda Resources

 

Andy Wang

Co-founder, eBaoTech

 

Ben Yu

Managing Director, Sierra Ventures

 

Dave Chang

CEO, Convertegy

 

David Wu

Angel investor & Executive-In-Residence, Redpoint Ventures

 

Hisayuki Idekoba

Executive Manager, Digital Media Strategy Office , Recruit Co. Ltd.

 

Hua Chen

Co-Founder & CEO, Zuitao.com

 

Jun Li

CEO, Anova Solutions

 

Michael Feng

Co-Founder of 51job, Angel Investor

 

Norman Lui

CEO, Lumi China

 

Taizo Son

Founder & CEO, Movida

 

Kiyoshi Nishikawa

Managing Director & Co-Founder, ZenShin Capital

 

Takeshi Mori

Managing Director & Co-Founder, ZenShin Capital

 

Tim Taylor

Advisor

 

Wei Zhao

Angel invistor

 

Wenxin Li

Professor, Vice Dean School of EE and CS, Peking University

 

Xiaoguang Li

CEO, Gaoyang Shengsi

 

Ying Zhang

Partner, CBC

 

Jing Zhou

Director, Girls in Tech China

 

Yong Wang

CEO, DeNA China

 

Denise Peng

VP, Qunar.com

 

Wei Yu

GM, Dentsutop

 

Dave Mcclure

Managing & Founding partner, 500 Startups

 

George Kellerman

Advisor

 

Travis Janovich

CEO, etix.com

 

Yokum Taku

Partner, Wilison Sonsini Goodrich Rosati